Edae.net
 
Empresa
Productos
Soluciones
Contacto

Enginyeria de Aplicacions Energètiques és el resultat de la suma de compromisos per al desenvolupament de la Eficiència i Estalvi Energètic, i implementacions de solucions eficients al consum y/o generació d'energia tradicional utilitzant les millors tecnologies disponibles de rendibilitat demostrada.

Som un empresa dedicada a Analitzar, Facilitar, Fomentar, Promoure, Impulsar i Potenciar la Eficiència i el Estalvi energètic en estudis i projectes, i per a instal.lacions de aprofitament energètics i de fonts de energètiques renovables.

EdAE es troba compromesa amb els valors de eficiència, sostenibilidad, transparència, confiança, i de respecte al mediambient. Apostem per energies verdes integrades en els nostre dia a dia i a la normativa legal vigent.EdAE Obté les Certificacions CEM (Certified Energy Manager) per la AEE Internacional (Association of Energy Engineers) i la CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) per EVO (Efficiency Evaluation Organization)

EdAE compromesa amb la Eficiència, Eficàcia i als valor de exigència i necessitat de elevació del estandard en les gestions energétiques del Sector.

EdAE amplia el seu àmbit de Influencia abraçant Castella la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana i Murcia.

EdAE assesora u realitza estudis de eficiència en Il.luminació, per al Metro de València amb Tecnologia LED.

EdAE es cmpromet amb els inversors en el manteniment de les Rendibilitats de les Inversions cercant la millor Tecnologia i Producte en les seves propostes de Eficiencia i Estalvi Energètic.

EdAE signa un acord de Col.laboració amb la FECC.

EdAE signa nous acords de col.laboració; amb la FEP, i amb el Gremi d’Indùstries Gràfiques de Catalunya.

 
“El cost d’oportunitat es la alternativa al que s’ha renunciat” ..David Ricardo,  S. XIX.
Aportem al nostres Clients el nostre coneixement, la suma de experiències i totes les accions per a que dediqui el seu mínim temps possible, des de la aprovació del pressupost fins la conclusió del estudi o projecte, acompanyament en el desenvolupament del mateix i/o recepció de la instal·lació.

“Rigorosos amb la eficiència energètica i rigorosos amb la eficiència de costos dels nostres estudis i projectes”, es el criteri de avaluació de les nostres propostes d'actuació i/o de inversió abans de presentar-los als nostres Clients.

Desenvolupar polítiques Energétiques de Eficiència i Estalvi amb Integració de Plans, Diagnòsis i Auditories a les Expreses, Estudis de Eficiència en Il.luminació.

Gestió Tarifaria Energètica; Optimitzar consums i potències respectetarificacions, compres agregades d'energia.

Invertir en projectes de sol.lucions fonamentades en tecnologia de reconeguda eficiència: LED, calderes de condensació, gestió energètica de les instal.lacions, etc..

- Estudis de Eficiència Energètica
Sobre Producte energétic
Sobre Demanda
: Tèrmica, Clima, il.luminació, Motorització, Processos, Etc..


- Gestió Tècnica de Comprta Agregada de Productes Energètics
- Electricitat
- Gas
- Hidrocarburs

  Home | Empresa |Productes | Solucions | Contacte
EDAEnet.com © 2006 | Politica de privacitat