Edae.net
 
About us
Design
Applications
Contacts
Les solucions dels nostres estudis, integradores de: racionalitat, eficiència, tecnologies i amb el medi ambient proporcionen valor afeixi’t a les activitats del nostre Client, al ser Projectes Realitzable i s’autofinancien, al generar estalvis energètics i i econòmics.

Caminem conjuntament amb el nostre Client en les seves necessitats, per dur terme el projecte.  


Formalització: Sol·licitud de Preanálisis.
Recollida de informació.
Presentació de resultats orientatius i Oferta
Formalització: Acceptació Pressupost .
Anàlisis de necessitats del projecte i resultat tecnics i econònics.
Presentació Resultats
Anàlisis de necessitats financeres. Estructuració d'Actuacions Òptimes.
Commissioning
Gestions administratives, permisos, altes, presentació de documentació a administració.
Execució, seguiment de evolució i condicions de seguretat.
Verificació, Connexió, Posta en marxa.
Lliurament de Garanties i Assegurances.
Manteniment periòdic. 

Vermell: actuacions per part del client
Negre: actuacions per part de EdAE.  Home | Empresa |Productes | Solucions | Contacte
EDAEnet.com © 2006 | Politica de privacitat